Mengenteiler

Patronen-Bauform

 

Teilung in beide Richtungen

 

Bezeichnung Betriebs-
druck
bar
Förder-
volumen
l/min
Bohrung      
FD-10W 350 54 10W-4

 

FD-16W 350 165 16W-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teilung in nur einer Richtung

 

Bezeichnung Betriebs-
druck
bar
Förder-
volumen
l/min
Bohrung      
FD-10W 350 54 10W-4

 

FD-16W 350 165 16W-4
FD-16W-2080 350 90 16W-4
FD-16W-7525 350 165 16W-4
FD-16W-6733 350 165 16W-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilung in beide Richtungen mit Endausgleich

 

Bezeichnung Betriebs-
druck
bar
Förder-
volumen
l/min
Bohrung      
FD-10W 350 54 10W-4

 

FD-16W 350 165 16W-4
FD-31A 350 1.2–6 31A-4
FD-31A 350 2.5–12 31A-4
FD-31A 350 6–32 31A-4

 

 

 

 

 

 

 

© 1997-2022 Hydraulik-Kompetenz AG - Alle Rechte vorbehalten

CMS: Rent-a-Site.ch